קבוצת שנער מתמחה במתן שרותי ייעוץ מעשיים מפורטים, למערכות ביטחון ואבטחה מורכבות. הקבוצה משלבת טכנולוגיות ביטחון מתקדמות במערכי האבטחה השונים, תוך עמידה בתקנות ארציות ובינ"ל - בהתאם לאיומי הטרור העדכניים.

הקש על כפתור לפרטים.

sitting in airport
London Town
Bus Passengers
Disability Access
Airplane
Cargo Ship
School Bus & Children
Loading Cargo