"ארגז כלים" לאבטחה מונעת

הצעה למתן שירותי ייעוץ והדרכה ביטחונית לקבוצות תיור היוצאות לחו"ל

  • אירועי הטרור שהיכו במהלך השנים במטיילים ברחבי העולם, לרבות בתיירים ישראליים (בולגריה, קפריסין, קניה, טורקיה, מצרים וכד'), חייבו מעורבות ממשלתית מסוימת ביחס לביטחונם של קבוצות תיור ישראליות המסיירות בחו"ל - פעילות המתבצעת ע"י מטה לוט"ר

  • מעבר לאיומי הטרור, תיירים ישראלים בכלל וקבוצות תיור בפרט, חשופים לאיומים נוספים כמו פשיעה, הפרות סדר והתפרעויות, העלולים לסכן את ביטחונם במהלך השהות בחו"ל.

  • על רקע מגוון האיומים על ביטחון ציבור רוכשי שירותי התיירות מחד והאמון שחש ציבור זה כלפי ספקי השירותים מאידך, אך סביר שיעשה על מנת  להבטיח את שלומם וביטחונם של הלקוחות.

  • מאפיין חשוב נוסף שהתפתח בתחום הוא הדרישה החוקית ל"חובת גילוי", שבתי המשפט מפרשים אותו בצורה רחבה, ככזו שדורשת מספק שירותי התיירות לגילוי רחב של פרטי המידע על השרות המסופק.

  • לאור האמור, מציעה "קבוצת שנער" (יועצים לענייני ביטחון), שרותי ייעוץ והדרכה בתחומי האבטחה ההגנתית המונעת, לקבוצות תיור ישראליות היוצאות לחו"ל וזאת באמצעות הרצאת תדרוך הנמשכת כשעה ומלווה באמצעי המחשה.

  • הפעילות תתבטא בעיקר במתן תדרוך ביטחוני מקצועי לקבוצה, כך שיהיה בידיה "ארגז כלים" בתחום כללי ה"התנהגות המונעת". ההדרכה תעשה בהתאם לכללים הנהוגים בארץ ובעולם ותוך שימוש במאגרי מידע מקצועיים רלוונטיים.

  • ייחודיות השרות המוצע נובע משילוב של יכולות וניסיון אישי של חברי "קבוצת שנער" - כך למשל הח"מ שימש עד לאחרונה כמנהל אגף הביטחון במשרד התחבורה ומר דובדבני, שימש עד לא מכבר כרגולטור מטעם משרד התיירות לתחום ביטחון התיירות ישראלית בחו"ל.

  • בהתאם לדרישת לקוח, ישנה אפשרות לספק מעטפת ביטחונית צמודה לקבוצה, במשך כל מהלך השהות בחו"ל, באמצעות אנשי ביטחון מקומיים או ישראליים.

  • למען הסר ספק יובהר שלא תהא בהתקשרות הנ"ל, כדי להטיל חבות או אחריות על סוכן הנסיעות או מארגן הקבוצה, או מי מטעמם ו/או על "קבוצת שנער", בשל אירוע טרור או כל אירוע אחר באם יתרחש במהלך הנסיעה בחו"ל.

  • מערכת הביטחון של מדינת ישראל נדרשה להגנת שלומם של אזרחים ישראלים, במהלך טיסתם/הפלגתם ושהותם בחו"ל. חשיבות הנושא ותמימות הדעים כי האיומים לפגוע בתיירים אלה הינם ממשיים ומחייבים פעילות מעשית, נובעת בעיקר על רקע ניסיון העבר המר והמציאות הביטחונית בה שרויה ישראל ותושביה.