top of page

אבטחת התחבורה הציבורית (אוטובוסים, רכבות) למניעת פיגועי טרור

הכשרה ביטחונית נדרשת לנהגי אוטובוסים באמצעות לומדה 

קבוצת שנער

 

קבוצת שנער יועצים, המתמחה בתחום ביטחון התחבורה הציבורית, הוקמה על ידי הח"מ אחרי שנות שירות רבות בשירות הציבורי, בשב"כ, במשרדי החוץ והאוצר והאחרון שבהם בתפקיד מנהל בכיר באגף הביטחון, החרום והסייבר במשרד התחבורה במשך כ 30 שנים. הקבוצה, מבקשת להעמיד את מאגר הידע והניסיון שנצבר באנשיה במשך שנים בעמדות מפתח, לפיתוח שירותים חדשניים וייחודיים בתחום ביטחון התחבורה.

רקע כללי

 

במרוצת השנים היוו אוטובוסים מטרה מסומנת או מזדמנת לגורמי טרור וגורמים פליליים, אשר לא אחת גרמו לתוצאות הרות אסון לנהגים ולנוסעים. הנהגים, אשר רובם נעדרים כלים להתמודדות מול אירועים מסוג אלה, נותרו חסרי אונים. מאידך, הוכח שנהגים להם היו ידע ותושייה, הצליחו למנוע או לפחות לצמצם נזקים, הן בפיגועי טרור והן באירועי פשיעה.               

מתוך הבנה לתפקידם המכריע של הנהגים במקרים אלה, הותקנו תקנות תעבורה, שהגדירו את חובתם של הנהגים, לרבות הנהלות החברות, להכיר את הוראות הביטחון וליישם אותן כנדרש, במטרה לתת בידי הנהגים כלים בסיסיים שיהיו הכרחיים עבורם במקרה הצורך, כדי להבטיח את שלום הנוסעים.

כך למשל תקנה 425 (א) לתקנות התעבורה קובעת בין היתר את עיקרי הדברים שלהלן, בהם מחויבים נהגי אוטובוסים והנהלות חברות ההסעה הציבוריות:

 • ביצוע בדיקת אוטובוס (ע"י נהג) בכל תחילת נסיעה ובסיומה.

 • הבאת הוראות הביטחון לידיעת כל נהג ווידוא כי פועלים על פיהן.

 • הפניית תשומת לב נוסעים (ע"י הנהג) בתחילת נסיעה (בתחנת מוצא הקו), לצורך בבדיקה האם ישנם חפצים חשודים הנמצאים בתוך האוטובוס.

 • הקניית ידע (לנהגים) באשר לסדרי הפעילויות המוכתבות ע"י משטרת ישראל, במקרה של איתור חפץ חשוד באוטובוס.

 • איסור הטענת מטען יד לאוטובוס שאינו בלוויית אדם הנוסע באותה נסיעה.

למידה באמצעות לומדה

 

לאור האמור, ומתוך היכרות עם ימי העבודה והמשאבים הרבים המוקדשים ע"י החברות, להקניית יידע בתחום האבטחה, פותחה ע"י הקבוצה לומדה (מערך למידה מתוקשב), שהשימוש בה יקנה לנהגים את כל הידע הנדרש מהם, תוך חסכון מהותי של זמנם ושל תקציב החברה. התכנים בלומדות יהיו בהתאם לתקנות וניתן אף להוסיף חומרים מקצועיים בתחומים אחרים.

יתרונות השימוש בלומדה הינם רבים ומגוונים וביניהם:

 1. נגישות של 24/7, 365 ימים בשנה, לסילבוס חומרי הלימוד הנדרשים.

 2. למידה בקצב אישי המתאים לכל נהג

 3. למידה במגוון שפות, בהתאם לנוחות הנהג.

 4. שילוב חומרים ויזואליים כגון הדגמות, סרטונים, תמונות וכד'.

מלבד זאת, תינתן אפשרות להרחיב את הלומדה ולהוסיף לה פרקי למידה רלוונטיים ורצויים אחרים כגון אוריינטציה לנהגים החדשים בחברה, בטיחות בעבודה, עזרה ראשונה ושימוש בדפיברילטור, מניעת הטרדות מיניות וכד'.

לסיכום, קבוצת שנער יועצים, בהיכרותה את ענף התחבורה ועקב מומחיותה בנושאי ביטחון התחבורה הציבורית, מבקשת לספק פתרונות חדשים לקשיים ישנים ולספק כלי נוח, אפקטיבי ומהימן בידי חברות ההסעה הציבוריות, באמצעותו יוכשרו הנהגים להתמודדות מיטבית עם האיומים השונים.

אנו עומדים לרשותכם ככל שנתבקש לצורך הבהרות והסברים. נשמח לתאם פגישה בה נוכל להציג את ההצעה במלואה ובפירוט.    

הערכות  למצבי חירום לאומיים בעורף

קבוצת שנער יועצים, המתמחה בתחום ביטחון התחבורה הציבורית, הוקמה על ידי הח"מ אחרי שנות שירות רבות בשירות הציבורי, בשב"כ, במשרדי החוץ והאוצר והאחרון שבהם בתפקיד מנהל בכיר באגף הביטחון, החרום והסייבר במשרד התחבורה במשך כ 30 שנים. הקבוצה, מבקשת להעמיד את מאגר הידע והניסיון שנצבר באנשיה במשך שנים בעמדות מפתח, לפיתוח שירותים חדשניים וייחודיים בתחום ביטחון התחבורה.

שני האיומים העיקריים אליהם מפעילי האוטובוסים והתחבורה הציבורית נדרשים להיערך, מצויים בתחום ההתמודדות עם מצבי החרום הלאומיים השונים, מצב מלחמה ורעידות אדמה.

מצבים אלה מתאפיינים בשינויי ביקושים הנובעים מצמצום פעילות שגרתית מחד (צמצום קווים) ועליית ביקושים לצרכי החירום מאידך.

במקביל, הנחיות ההתגוננות של פיקוד העורף, מטילות על מערך ההיסעים הציבוריים מגבלות, המתבטאות באיסור תנועה באזורים מסוימים, סגירת צירים, בלעדיות לתנועות צה"ל ועוד.

במצב חירום לאומי בעורף או בשעת מלחמה, ייתכנו אף שיבושים שונים עקב:

 • הפסקות חשמל ממושכות

 • שיבושים קשים במערכות תקשורת

 • התקפות סייבר

 • פגיעה בחניוני אוטובוסים, לרבות נזקים לתשתיות דרכים.

 • שיבושים באספקת דלקים

 • מחסור בכוח אדם

 • הגבלת מספר הנוסעים באוטובוס

 • צורך במיגון אישי לנהגים

סיכום

 

היערכות נכונה ומבעוד מועד עשויה לצמצם את הנזקים והשפעתם על הרציפות התפקודית של החברה בשעת מלחמה, או בעת הכרזה על אחד ממצבי החירום הלאומיים בעורף.

 

לאור האמור, מציעה קבוצת שנער שבהנהלת הח"מ, וכמי ששימש עד לפני כשנה כראש אגף הביטחון במשרד התחבורה (האחראי בין היתר גם להיבטי חרום לאומי בעורף של ענף התחבורה הציבורית) את שרותיה, על מנת לנתח את משמעות האיומים הנשקפים לחברה וההיערכות לקראתם.

 

אנו ממליצים לבצע סקר סיכונים אל מול "תרחישי הייחוס" ולאחר ניתוח צרכי הארגון, נוכל להמליץ על דרכים להיערכות והתמודדות עם מצבי חירום אפשריים. 

 

אנו עומדים לרשותכם ככל שנתבקש לצורך הבהרות והסברים. נשמח לתאם פגישה בה נוכל להציג את ההצעה במלואה ובפירוט.

bottom of page