top of page
דני שנער.jpg

זה עתה פרש מר שנער מניהול בן עשרות שנים של אגף הביטחון החירום והסייבר במשרד התחבורה. ניהל במשך שנים מערכות אבטחה וביטחון מורכבות בארץ ובחו"ל, תוך שיתוף פעולה עם גורמי ביטחון ומודיעין ישראלים וזרים בארץ ובחו"ל-כל אלה בתחומי התעופה, הספנות והתחבורה הציבורית‮.‮

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

השכלה‮:
בוגר אוניברסיטת חיפה בחוג מדע המדינה (9991)‮.

ממונה ביטחון ארצי ע"פ חוק הסדרת הביטחון בגופים ציבוריים‮.

 

ניסיון מקצועי‮:

משרד התחבורה-

מ-1987 עד 2017 שימש כמנהל אגף הביטחון, החירום והסייבר במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים‮. נשא באחריות רגולטורית כוללת לאבטחת התחבורה האווירית, הימית והיבשתית בישראל ואליה, לרבות גיבוש דוקטרינות אבטחה, הנחיית הגופים הכפופים בישראל ובחו"ל ופיקוח ובקרה אחר הביצוע‮.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

יזם, יסד והוביל הסכמים משפטיים בינ"ל לשיתופי פעולה בילטראליים ומולטי ליטראליים עם ארה"ב, קנדה ובריטניה למניעת טרור אווירי, לרבות הובלת תרגילים משותפים עם מדינות אלה‮.

הנחה מקצועית ופיקח אחר עמידה ברגולציה הביטחונית התעופתית של חברות תעופה ישראליות קטנות ובינוניות ובמנחתי התעופה‮.

גיבש תפיסת הפעלה ויסוד מערך אבטחה באניות קרוז/תיור (עליהן מאות רבות של ישראלים) השטות באגן הים התיכון, מפני פעולות טרור‮.

הקים את מערך האבטחה הכלל הארצי בענף התחבורה הציבורית (אוטובוסים), למניעת פיגועי טרור לסוגיהם‮.

יסד את פעילות הסייבר הלאומי בענף התחבורה (אוויר, ים, יבשה)‮.

ריכוז את ההערכות לאירועי חירום לאומיים בעורף האזרחי‮ במגזר התחבורה.


ניהל את עבודת המטה הבין משרדית (לרבות דיון קבינט), להצבעה על מתכונת ארגונית מועדפת למערך אבטחת תעופה ישראלית בחו"ל‮.

הוביל ועדות חקירה/בדיקה לאור אירוע טרור עם נפגעים בענף התחבורה, לרבות בדיקת כשלי אבטחה בתחומי הרגולציה הבטחונית של המשרד‮.

ניהל חקירות בתחום טוהר המידות של עובדי משרד התחבורה‮.

משרד האוצר-

מ-1980 עד 1987 – שימש כמנהל מחלקת ביטחון (מחוז דרום) אגף המכס והמע"מ‮.

   ​
משרד החוץ-

מ-1977 עד 1980 – שימש כקצין ביטחון בשגרירויות ישראל בחו"ל‮. 

משרד ראש הממשלה-

מ-1972 עד 1977 – נמנה על מחלקת המבצעים המיוחדים של השב"כ‮.

 

צה"ל-

מ-1968 עד 1971 –  שירות צבאי מלא (גדוד צנחנים 890)‮.

בהמשך לאמור לעיל יזם ופיתח מערכי אבטחה ייחודיים ומתודולוגיות פורצות דרך, כמענה לאיומי טרור  אסטרטגיים בארץ ובחו"ל‮. הוביל שיתופי פעולה חסרי תקדים עם רגולטורים, גורמי אכיפת חוק וממשלות ברחבי העולם, ומיסד הסכמים משפטיים בינ"ל לשיתופי פעולה בילטראליים ומולטי ליטראליים‮.

בשנת 2015 כיהן מר שנער כיו"ר הארגון הבינ"ל ‮(TLGWI) ‮לביטחון התחבורה ציבורית היבשתית שהוקם ע"י מדינות ה-‮8G ואירח בישראל את הוועידה השנתית של ארגון זה‮.


יזם יישום טכנולוגיות מתקדמות, כולל הקמת מערך ממוחשב ייחודי בעולם, לאבחון ביטחוני אוטומטי של טיסות נוסעים מסחריות ו"טיסות כלליות", המבקשות להיכנס למרחב האוויר של ישראל.

יסד והוביל מערך שיתופי פעולה בין לאומיים, עם עשרות רבות של מדינות באירופה, צפון אמריקה, אסיה ואפריקה למניעת טרור אווירי, אבטחת התעופה האזרחית, ביטחון תח"צ, אניות ונמלים.

גיבש דוקטרינת אבטחה והקים את המערך הלאומי של מדינת ישראל, לאבחון ביטחוני אוטומטי של כלי טייס אזרחיים, המבקשים להיכנס למרחב האוויר של ישראל, במטרה למנוע פעילות טרור אווירי‮.

מיסד מתודולוגיה ומערך להערכת רמת ביצוע האבטחה בשדות תעופה בינ"ל בחו"ל מהם יוצאות טיסות (זרות) לישראל, ובחברות תעופה (זרות) הטסות ארצה‮.

הקים את מערך הגנת הסייבר והחירום למגזר התחבורה (ממשלתי ופרטי)‮.

 

משמש כיום כעמית של המכון למדיניות נגד טרור ‮(‮TCI) במרכז הבין תחומי הרצליה.

bottom of page