top of page

אבטחת מתקנים

הידע והניסיון המקצועיים הרב תחומיים הקיימים בקבוצת שנער, מקנים לה את היכולת להתמודד, עם מכלול תחומי הפעילות הקשורים לאבטחת מתקנים.

הקבוצה מתמחה בביצוע סקרי סיכונים ואיומים בשדות תעופה, מנחתי תעופה, בנייני משרדים, בתי מלון, מפעלים, מוסדות פיננסיים, אזורי כניסה מוגבלים וכד' ולאחר ביצוע הסקרים פועלת ע"פ בקשה, גם ליישום ההמלצות שבהם.

במרוצת השנים היוו מתקנים לסוגיהם מטרה מסומנת או מזדמנת לגורמי טרור וגורמים פליליים, אשר לא אחת גרמו לתוצאות הרות אסון לשוהים בם.

בדרך כלל אזרחים השוהים במתקנים נעדרים כלים להתמודדות אל מול אירועי טרור או פשיעה חמורים, ונותרים חסרי אונים אל מול מצבים מורכבים. מאידך, הוכח שבמתקנים בהם היו לאנשים ידע ותושייה, או שנערכו מבעוד מועד ל"פעילות הגנתית", הצליחו למנוע או לפחות לצמצם נזקים.

ה"פעילות ההגנתית" כוללת את מכלול צעדי האבטחה הננקטים לשם סיכול האיום ובראשם הרתעת המבצעים מלממש את כוונותיהם, שבוש ניסיונות פגיעה (כאשר אלה נמצאים כבר בשלב הביצוע) וחיזוק תחושת הביטחון האישי של האזרחים השוהים במתקן.

כל אלה אמורים להתבצע בין היתר בעזרת התבססות על טכנולוגיות מתקדמות והתקנת אמצעי אבטחה פיזיים כגון: גדרות, מכשולים, גלאי מתכות, מכ"מים, חיישנים, מערכות גילוי חומרי נפץ וחומרי אב"כ, מצלמות וידאו, מכונות שיקוף וכולי.

bottom of page